up^cycling τ[x] notebooks

up^ cycling τ[x] notebooks

:: τ[x] projects ::

 

Xειροποίητα σημειωματάρια.


Kατασκευασμένα κυρίως απο τη δημιουργική χρήση υλικών που θα κατέληγαν στην ανακύκλωση ως άχρηστα.

Εξώφυλλο: Χρήση του χώρου που περισσεύει στο φύλλο εκτύπωσης, ρεταλιού στην ουσία, που θα κατέληγε απλά στην ανακύκλωση.

Εσωτερικές σελίδες: Χρήση κυρίως ρεταλιών χαρτιού από παλιότερες δουλειές, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε σημειωματάριο.

~


This object has been produced mainly by the creative use of materials which would otherwise be recycled as waste.


#up #upcycling #totypografeio #typografeio_halabardaki #favoriteprints #welove2create #tx #notebooks